Natuur, Milieu, Duurzaam

ban-roundup-250Dubbelfix wil zoveel mogelijk duurzaam ondernemen. Dit wil zeggen dat wij waar mogelijk het werk handmatig proberen te doen, materialen zullen hergebruiken, ons afval scheiden en bij aanschaf van nieuwe producten altijd zullen kiezen voor de minst of niet milieubelastende.

Bij rekening houden met natuur en milieu hoort natuurlijk geen onkruidbestrijding met producten als Roundup.  Wij gebruiken geen Roundup en hoeven de reden hiervoor vast niet aan u uit te leggen….

Maar oke een klein beetje dan: Roundup bevat de stof glysofaat en is een product in de markt gezet door het bedrijf Monsanto. Glyfosaat is een organische fosforverbinding die als niet-selectief systemisch totaalherbicide zeer ruim toegepast wordt. Monsanto bracht het product in de jaren ’70 als isopropylammoniumzout op de markt onder de naam Roundup. Het octrooi op glyfosaat is verlopen in 2000, en verschillende producenten bieden allerlei preparaten aan op basis van glyfosaatzouten.
In de landbouw wordt glyfosaat gebruikt ter bestrijding van eenjarige breedbladige onkruiden en grassen op de akkers die in concurrentie zouden treden met het beoogde gewas. Roundup is een glyfosaat, dat onder meer schadelijk is voor het oppervlaktewater en het bodemleven.

Monsanto ontwikkelde ook verschillende genetisch gemodificeerde variëteiten van landbouwgewassen die resistent zijn tegen het middel, onder andere soja, maïs en aardappel. Hierdoor kan ook na de opkomst en in principe tijdens heel de groeicyclus van het gewas glyfosaat gebruikt worden zonder het gewas te schaden. Inmiddels is gebleken dat naast de iets kleinere opbrengst van de zogenaamde roundup ready crops er ook meer en meer onkruiden opduiken die resistent zijn (geworden) voor glyfosaat.

Glyfosaat wordt als weinig giftig voor mensen en dieren beschouwd. Deze opvatting is  gebaseerd op LD-50 onderzoek bij proefdieren; onderzoek waarbij bepaald wordt bij welke hoeveelheid van een stof de helft van de proefdieren sterft. De gevonden giftigheidswaarde wordt met name in reclamefolders vergeleken met die van keukenzout of andere stoffen in ons voedsel. De LD-50 waarde geeft echter alleen aan bij welke hoeveelheid 50 procent van de proefdieren (binnen de gestelde proefduur) sterft. Dieren waarvan organen worden aangetast, of die bijvoorbeeld verlamd of blind worden, hebben geen enkele invloed op de gevonden LD-50 waarde, evenals chronische vergiftigingsverschijnselen, die nog lang na de proef kunnen optreden.duurzaam

Meer gif willen wij op onze website niet kwijt. Mocht u meer willen weten over dit uiterst schadelijke product, lees dit dan na op internet en vorm uzelf een mening…